Press

15 October 2004

Emprèn - Un grup de recerca hidrometeorològica de la UPC es constitueix en una 'spin-off'