News & Events

08 July 2015

Servei FloodAlert acreditat com a SAPI

El servei FloodAlert de previsió d'avingudes ha estat acretitat per l'Agència Catalana de l'Aigua conforme compleix els requisits demanats per als serveis SAPI (Serveis d'Alerta Primerenca d'Innundacions). A més a més ha obtingut 3 de 3 estrelles en la cetegoria d'Avisos.

Es pot consultar la documentació del FloodAlert en el següent link.

Així com tota la informació sobre serveis SAPI en la pàgina de l'ACA.